Muzej Zbirka podeželja, Starošince

Muzej Zbirka podeželja, Starošince
Deli na:

Ptuj s svojo okolico je bil od zdavnaj nadvse zanimiva destinacija zato so jo ljudstva poseljevala že v času mlajše kamene dobe in zgodnje bakrene dobe. Tod se namreč prepletajo mnogi značilni pokrajinski tipi kot so znamenite vinorodne gorice na panonskem robu, nižje hribovje ob panonskih goricah, predel Alpskega sredogorja (Pohorsko Podravje) in večje ravnine panonskega sveta, ki so ljudstvom nudile vse pogoje za udobno življenje. Prav poseben predel kot podaljšek panonskega sveta predstavlja ravninski del območja med Mariborom, Slovensko Bistrico, Ptujem in Ormožem. Gre za slikovito Dravsko polje oz. območje ob nižinskem toku reke Drave, z delom poplavnega območja, kjer se je ohranila velika raznolikost vodnih in obvodnih habitatov in ponekod tudi prvobitna rečna loka.

Ljudstva, ki so se naseljevala v te kraje, so začela ta prostor z raznovrstno dinamiko spreminjati v kulturno pokrajino ugodno za življenje, kot ključni razvojni dejavniki samih sprememb pa so v različnih zgodovinskih obdobjih vedno bili povezani s kmetijstvom in rabo tal. Nasploh se je srednjeveška zasnova rabe tal na Ptujskem večinoma ohranila vse do začetka 19. stoletja, procesi industrializacije pa so Dravsko polje začeli intenzivneje preoblikovati šele po koncu druge svetovne vojne. Tako kulturna pokrajina Dravskega polja kljub dinamičnim procesom v neposredni okolici v zadnjih dvesto letih ni doživljala bistvenih sprememb, zato so se vse do danes ohranile tudi nekatere značilnosti podeželske kulturne krajine in nekaj zelo zanimivih predstavnikov arhitekturne dediščine.

Z uvedbo novih tehnologij in intenzivnega načina kmetovanja so se stari običaji vezani na življenje na kmetijah vse bolj izginjali. Danes lahko življenje naših prednikov spoznavamo le skozi šege in navade, skozi ljudsko izročilo, ki se prenaša iz roda v rod. Malo je običajev in starih predmetov oz. orodja, ki se je ohranilo do danes, zato si v Turističnem društvu občine Kidričevo še posebej prizadevajo za ohranitev bogatega ljudskega izročila ter tega delčka preteklosti z bogato muzejsko zbirko predmetov iz preteklosti. Dravsko polje je namreč tako kot stari Ptuj prežeto z zgodbami iz preteklosti, ki so jih uredili v sodobno zbirko. Z njo želijo obiskovalcem destinacije Ravno polje približati življenje in zgodbe iz preteklosti, muzej pa bo hkrati služil tudi kot informacijski center destinacije.

Zbirka podeželja je vezana na Dravsko polje in del Haloz je pričela nastajati leta 2007 ob podpori Občine Kidričevo in občanov iz različnih koncev destinacije Ravno polje ter Haloz, ki so odstopili svoje predmete iz preteklosti. Danes je zbirka pod okriljem Turističnega društva (TD) občine Kidričevo prerasla v zelo bogato muzejsko zbirko, namenjeno širši javnosti. V njej se prepleta tradicija, bogastvo kulturne dediščine in krajevno izročilo saj razstavljeni eksponati dejansko pripovedujejo zgodbe iz življenja na Dravskem polju in v Halozah. V muzeju, ki je nastanjenem v stavbi v obliki skednja, je med predmeti preteklosti popotniku moč občudovati staro in lepo ohranjeno kočijo iz leta 1923, staro kmečko orodje za delo na podeželju, razne pripomočke za kuhanje in mnoge druge predmete iz vsakdanjega življenja izpred 100 let in več. Ogled zbirke podeželja si je možno ogledati ob kuncu tedna (petek: 10.00 – 15.00, sobota – nedelja: 14.00 – 17.00) in tudi ob predhodni najavi.

Visit Ravno polje
Turistično društvo obine Kidričevo
Starošince 37 a, 2326 Cirkovce
Gsm: +386 41 660 289
E-pošta:info@visitravnopolje.si

Zbirka podeželja, Starošince

nalaganje map - prosimo počakajte ...

Zbirka podeželja, Starošince 46.425819, 15.728458 Zbirka podeželja, Starošince Zbirka podeželja je vezana na Dravsko polje in del Haloz je pričela nastajati leta 2007 ob podpori Občine Kidričevo in občanov iz različnih koncev destinacije Ravno polje ter Haloz, ki so odstopili svoje predmete iz preteklosti. Danes je zbirka pod okriljem Turističnega društva (TD) občine Kidričevo prerasla v zelo bogato muzejsko zbirko, namenjeno širši javnosti. Podrobnosti...

Viri

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@discoverptuj.eu.