Semenarna Ljubljana (Selekcijsko-poskusni center Ptuj)

Semenarna Ljubljana (Selekcijsko-poskusni center Ptuj)
Deli na:

Semenarna Ljubljana spada v sam vrh ponudnikov kakovostnih semen in so med najboljšimi semenarskimi hišami v regiji in širše. S široko ponudbo različnih izdelkov tako v lastni maloprodaji kot veleprodaji skrbijo za boljšo kakovost proizvodnje hrane in kakovostno izrabo prostega časa ter urejenost bivalnega okolja. Organizirana po evropskih standardih semenarskih podjetij, njihov razvoj pa temelji na lastnih pridelkih, izdelkih in storitvah. Semenarna Ljubljana je lastnica 5 sort krmnih rastlin, 3 sort čebule, 2 sort česna, 8 sort fižola, 3 sort solate, 2 sort repe, po ene sorte feferona, paradižnika in buče ter 4 sort krompirja. S svojo kakovostno ponudbo in uspešnim semenarjenjem domačih in tujih sort že dobro stoletje gradijo zaupanje med domačimi potrošniki, že desetletja pa vzbujajo zanimanje tudi v tujini. Usmerjeni so v uspešno pridelavo slovenskih sort in avtohtonih sort, zagotavljajo pa semensko blago (seme, čebulice in sadike), potrebno za gojenje kmetijskih in okrasnih rastlin, že od leta 1906. Ljudje so se že v davni preteklosti zavedali dragocenosti semen, zato so za setev odbrali najboljše pridelano seme. Tradicionalno odbiro semenskih rastlin in semen je z razvojem znanosti in industrije dopolnila načrtna vzgoja novih odpornejših sort s križanji.

Semenarna Ljubljana center Ptuj

Poskusno polje sort paradižnikov na polju Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju

Semenarno Ljubljana je leta 1906 ustanovil Maks Sever, slovenski trgovec, ki je že v tistih časih posloval z Evropo, pozneje tudi z Ameriko. Omenjenega leta je odprl prvo prodajalno s semeni na drobno v Ljubljani in s tem postavil temelje današnjemu podjetju, ki je z leti zraslo v največjo slovensko semenarsko hišo. Z letom 1911 se je začelo podjetje širiti tudi na druge trge predvsem v Zagreb, Beograd in Trst, svojo dejavnost pa je podjetje uspešno razširilo tudi na proizvodnjo in veleprodajo semen. Po 2. svetovni vojni je bilo podjetje nacionalizirano in s svojo dejavnostjo nadaljuje v samostojnih semenogojskih obratih. Pomembno obdobje podjetja je bilo v začetku 60-tih let, ko so leta 1952 ustanovili Laboratorija za kontrolo kakovosti semen v Ljubljani.  Od ustanovitve dalje so v laboratoriju opravljali kontrolo kakovosti po metodah oz. postopkih, ki jih za vsako rastlinsko vrsto posebej predpisuje Mednarodno združenje za testiranje semen – ISTA (vlaga, čistota semena, kalivost, absolutna masa, hladni test, tetrazol test).

Posebna prelomnica za ptujsko področje pa je leto 1968, ko je Semenarna Ljubljana ustanovi selekcijsko postajo Ptuj. Na Ptuju in v Ljubljani sta od 1968 dalje potekali razvojna in kontrolna dejavnost za vzgojo, selekcijo in pakiranje semen. Selekcijska postaja je z vzdrževalno selekcijo skrbela za visoko kakovostno osnovno seme, ki ga je razmnoževala pri preverjenih pridelovalcih po vsej Jugoslaviji, hkrati pa je skrbela tako za vzgojo novih sort kot za uvajanje v svetu priznanih tujih sort. Z vedno novimi metodami in razvojem znanosti na področju semenarstva se je pojavila dodatna potreba po novih površinah in leta 1989 so na Ptuju pričeli z gradnjo Selekcijsko-poskusnega centra Ptuj. Preselitev v večje prostore in predvsem nakup zemljišč v bližini vasi Markovci pri Ptuju sta v pridelavo semen prinesla nov razvojni zagon, saj se je proizvodnja nadaljevala na kar 46 hektarjih.

Semenarna Ljubljana center Ptuj

Mlade bučke Semenarna Ljubljana ob ustrezni negi lepo uspevajo

V oglednem vrtu Selekcijskega centra na Ptuju vsako leto ozelenijo ogledni nasadi večletnih okrasnih in krmnih trav, detelj, začimbnic, dišavnic in cvetlic, vsako leto znova pa zasejemo številne enoletne vrtnine in poljščine domačega in tujega izvora. Z vsakim letom je sodelovanje z ljubiteljskimi in poklicnimi pridelovalci okrasnih in kmetijskih rastlin postalo še tesnejše in tradicionalno redno. Vzdrževalna selekcija ohranjevalnih in Semenarninih sort pa je najpomembnejša naloga Selekcijsko-poskusnega centra na Ptuju, med njimi pa so zelje (varaždinsko, ljubljansko, futuško), strniščna repa (kranjska okrogla in podolgovata), koleraba (rumena maslena), solate (leda, ljubljanska ledenka, bistra, posavka, dalmatinska ledenka, unicum …), motovilec (ljubljanski, žličar), paradižnik (val, saint pierre, novosadski jabučar), paprika (šorokšari, kurtovska kapija, sivrija, S 10), čebula (ptujska rdeča, belokranjka, tera), kumare (eva), fižol (češnjevec, jabelski pisanec, jeruzalemski, ptujski maslenec, maslenec rani, klemen, zorin, semenarna22), korenček (nantes, ljubljanski), peteršilj (berlinski), rdeča pesa (bikor, cilindra), por (elefant, carentan), endivija (eskariol zelena, dečja glava, dalmatinska kopica), česen (ptujski jesenski in spomladanski), buča (slovenska golica), ajda (darja, siva), lucerna (soča, krima).

Na Selekcijko-poskusnem centru na Ptuju redno skrbijo, da je pridelano seme kar najboljše, zato na svojih poljih posejejo na številne sorte različnih kmetijskih in okrasnih rastlin. Med rastjo jih skrbno opazujejo in ugotavljajo njihove gospodarsko pomembne lastnosti ter njihovo ohranjanje iz roda v rod.  Zaradi prilagojenosti rastnim razmeram dajejo prednost domačim avtohtonim sortam pred tujimi in jih ohranjajo z vzdrževalno selekcijo, s tem pa izločajo nezaželene, navadno bolne ali netipične rastline. Pozorni so na nezaželena križanja zato rastline sorodnih sort sejejo dovolj narazen, saj je cvetni prah lahek ter ga veter in žuželke lahko odnesejo precej daleč.

Semenarna Ljubljana center Ptuj

Polja v Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju so vzorno urejena

Dedne lastnosti se namreč dlje časa ohranijo pri samoprašnih rastlinah v primerjavi s tujeprašnimi. Razdalja med posevki samoprašnic (pšenice, ječmena, soje) je le nekaj metrov, večja pa je pri tujeprašnicah (sončnici, buči, ajdi, zelju, oljni ogrščici, koruzi), ki jih oprašujejo žuželke in veter. Da se prepričajo o velikosti, kakovosti in gospodarsko pomembnih lastnostih vrste ali sorte, poskus naslednje leto znova ponovijo, kadar pa želijo ugotoviti, kako se posamezna sorta obnese v drugačnih rastnih razmerah, naredijo poskuse tudi drugod po Sloveniji. S tem namreč lahko kupcem kvalitetno priporočajo sorte, ki v določenem območju najboljše uspevajo. Povsem nekaj posebnega in čarobnega pa je pogled na njihova polja kjer so posajene razne cvetlice, ki so prava paša za oči. Lepo je, da so cvetlice sestavni del zelenjavnega vrta, saj ga polepšajo in popestrijo ter razvajajo s čudovitimi barvami in oblikami. Cvetlice torej spadajo v vsak vrt, kjer nas lahko razveseljujejo od pomladi do jeseni, najlepše pa cvetijo, če jim v vrtu izberemo mesto, ki jim najbolj ustreza. Zaposleni v Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju pravijo, da jih večina izvira iz toplih dežel z milim podnebjem, zato naj tudi v vrtu rastejo na toplem, sončnem in zavetrnem mestu.

Semenarna Ljubljana vsako leto v Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju pripravijo ˝Dan odprtih vrat˝, kjer potrošnikom podrobneje predstavijo svoje delo in trud. Ob teh dnevih ko Semenarna Ljubljana v svojem centru na Ptuju na široko odpre svoja vrata, obiskovalci enostavno občutijo, da zaposleni vlagajo ogromno znanja, truda in volje v ohranitev naših avtohtonih sort vrtnin, cvetlic in zelišč in pri tem si zaslužijo vso pohvalo. Res vsako leto že od leta 2005 pripravijo super zadevo in obiskovalce popeljejo od gredice do gredice ter vse lepo razložijo, pri tem pa še odgovarjajo na vsa mogoča vprašanja. Možen je tudi ogled zaključenih skupin skozi vse leto, pri tem pa se je potrebno predhodno najaviti. Zaposleni so na svojem področju odlični strokovnjaki in obiskovalci od njih pridobijo veliko koristnih informacij, prav tako pa z velikim veseljem predstavijo njihova dolgoletna prizadevanja za izboljšave in razvoj novih sort. Na ogled je navadno preko 800 vzorcev; med njimi so vse vrtnine, cvetlice in zelišča, vzgojena iz semena, ki je na voljo v semenskih vrečicah Semenarna Ljubljana in Valentin, s poudarkom na avtohtonih in udomačenih sortah. Predstavljena so tudi kakšna nova nova zelišča, obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi različne parkovne trate, posevke krmnih trav in travno-deteljnih mešanic ter ostalih krmnih poljščin, poskusno polje ozimnih in jarih žit ter sortni poskus krompirja.

Semenarna Ljubljana center Ptuj

Gredica ameriškega slamnika in hotel za žuželke

Semenarna Ljubljana d.o.o.
Selekcijsko-poskusni center Ptuj
Ob Dravi 5a, Ptuj
Tel: +386 2 788 51 80
W: http://www.semenarna.si/selekcijsko-poskusni-center-ptuj

Vir:

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@discoverptuj.eu.