Deli na:
Se ubadate s težavo, da stranke ne poznajo vaše turistične ponudbe?

Oglaševanje je eden od najpomembnejših delov poslovanja in internet (splet) ima danes pred tradicionalnimi oglaševalskimi mediji vrsto prednosti (interaktivnost medija, doseganje ciljnih skupin in hitra odzivnost). Z nenehnim tehnološkim razvojem in nenehno dostopnostjo, spletno oglaševanje dejansko ponuja številne možnosti in priložnosti. Izrazite prednosti spletnega oglaševanja so tudi v tem, da omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti in nenehne dosegljivosti. Na spletnem portalu Discover Ptuj nudimo celovito ponudbo (svetovanje, načrtovanje, izvedbo) spletne oglasne akcije, pri tem pa dajemo velik poudarek na inovativnost in cenovno ugodne pakete, ki lahko rešijo vašo težavo.

Vam je že kdo ponudil celovito oglaševanje vaše turistične ponudbe?

S konceptom oglaševanja 365/24 na Discover Ptuj lahko samo pridobite, saj so objave na spletnem portalu dosegljive vse dni v letu in to ves dan. Naše oglasne akcije so optimizirane na spletne iskalnike (SEO – Search Engine Optimizations) in podprte s ključnimi besedami (keywords).

Izkoristite ugodnost in oglašujte svojo turistično ponudbo na Discover Ptuj za 89,90 €.

Izkoristite ugodnosti dodatne promocije dogodka na Discover Ptuj za 49,90 €.

Zakaj oglaševati na spletnem portalu Discover Ptuj?

Spletni portal Discover Ptuj uvrščajo med hitro rastoče spletne portale z velikim potencialom. V samo v nekaj mesecih je s svojimi objavami in opisi znamenitosti ter najobsežnejšim napovednikom prireditev, postal eden najbolj iskanih in cenjenih ter zanesljivih spletnih portalov v regiji. To dokazujejo dobri odzivi na družbenih omrežjih in dejstvo, da so ga mnogi preprosto sprejeli za svojega. Znanje, sposobnost, inovativnost in zagnanost, ki jih premoremo, nam omogočajo, da smo pri svojem delu zanesljivi in hitri.

Pravila in pogoji oglaševanja na Discover Ptuj
 1. Na spletnem portalu Discover Ptuj oglašujemo turistično ponudbo in dogodke vezane za najstarejše slovensko mesto Ptuj in njegovo širšo okolico (Spodnje Podravje)
 2. Za oglaševanje turistične ponudbe in dogodka na Discover Ptuj se mora naročnik strinjati s temi pravili in pogoji oglaševanja, ki se lahko občasno posodobijo in spremenijo.
 3. Za objavo prireditve/dogodka ali novice mora naročnik izpolniti poseben obrazec na Discover Ptuj ali podrobnosti poslati podrobnosti na e-mail info@discoverptuj.eu.
 4. Z oddajo izpolnjenega obrazca se naročnik hkrati vpiše v register prirediteljev (organizatorjev) in na listo za brezplačne eNovice.
 5. Objava in oglaševanje turistične ponudbe se zaračunava po aktualni oz. trenutno veljavni ceni.
 6. Objava turistične ponudbe zajema celovito predstavitev s slikovnim materialom, interaktivnim zemljevidom in kontaktnimi podatki za trajno obdobje.
 7. Objava in promocija dogodkov z osnovnimi podatki (datum, kraj, ura, predstavitev dogodka) v napovedniku je brezplačna.
 8. Dodatna promocija dogodkov z razširjenimi podatki (kje nabaviti in rezervirati karte, cena karte, povezava na spletno stran organizatorja, kontaktni podatki organizatorja, spletni zemljevid …) se zaračunava po aktualni oz. trenutno veljavni ceni.
 9. Dodatna promocija dogodkov na Discover Ptuj traja 7 dni, razen če se naročnik in upravljavec DiscoverPtuj.eu, podjetje promoTour, Črtomir Rosić s.p. ne dogovorita drugače.
 10. Po poteku obdobja oglaševanja, naročnik lahko dodatno promocijo dogodka podaljša za novo obdobje.
 11. Pri ponovnem podaljšanju je naročnik upravičen do 10 % popusta.
 12. Če je potrebno se pred objavo oglasne akcije naročnik in Discover Ptuj oziroma upravljavec strani, podjetje promoTour, Črtomir Rosić s.p. dogovorita o podrobnostih.
 13. Vsak poznejši preklic oglasne akcije upravljavec strani zaračuna odškodnino v višini 30 % cene oglasne akcije.
 14. Rok plačila naročene oglasne akcije je 8 dni po izdaji računa, ki se izda po objavi na spletnem portalu Discover Ptuj.
 15. Naročnik se zavezuje, da bo v objavo na Discover Ptuj posredoval zgolj tista besedila, fotografije in drugo vsebino, za katere ima ustrezne avtorske pravice ali dovoljenja.
 16. Naročnik v zvezi s tem Discover Ptuj ter upravljavca strani promoTour, Črtomir Rosić s.p. odvezuje vsakršne odgovornosti za morebitne kršitve avtorskih pravic ter v celoti prevzema odgovornost za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala.
 17. Naročnik se strinja, da lahko Discover Ptuj za potrebe navedbe vira uporabi ˝naziv uporabnika˝.
 18. Naročnik se obvezuje, da v objavo za napovednik Discover Ptuj ne bo posredoval vsebin v imenu koga drugega brez njegovega soglasja.
 19. Discover Ptuj si pridržuje pravico, da posredovano vsebino naročnika ne objavi, če presodi, da bi njegove objave lahko škodovale ugledu Discover Ptuj ali vsebinsko in tematsko ne sodi na Discover Ptuj.

Splošni pogoji

 1. Kopiranje in uporaba kateregakoli dela strani Discover Ptuj vključno z vsemi podatki in vsebinami, ki jih posredujejo naročniki, niso dovoljeni brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca strani, podjetja promoTour, Črtomir Rosić s.p.
 2. Upravljavec strani Discover Ptuj ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo (vključno z morebitnim izgubljenim ali pričakovanim dobičkom, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov), ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa zaradi nedelovanja zakupljenega strežnika, neobjave oziroma izbrisa vsebine ali napak v delovanju spletne strani.
 3. Vsebina in funkcionalnost spletnih strani Discover Ptuj sta ponujeni ˝takšni, kot sta˝, brez kakršnihkoli drugih jamstev.
 4. Upravljavec strani Discover Ptuj si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega portala in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik vsebine oziroma to, kako jo drugi uporabniki najdejo.
 5. Upravljavec strani Discover Ptuj si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ta ˝Pravila in pogoje uporabe˝, brez vnaprejšnje najave.
 6. Vsaka uporaba sistema Discover Ptuj po spremembi teh Pravil pomeni soglasje s spremembami.

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@discoverptuj.eu.