Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Deli na:

doppsDruštvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1979, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave, varstva okolja in na področju raziskovalne dejavnosti. Pri številnih dejavnostih združujejo več kot 1000 članov, prostovoljcev in ljubiteljev narave po vsej Sloveniji, in zaposlujejo 24 strokovnjakov z različnih področij. Delajo za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij, s tem pa prispevajo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe. Njihovo poslanstvo uresničujejo z naravovarstvenim, znanstvenoraziskovalnim, izobraževalnim in publicističnim delom ter s sodelovanjem z drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami. DOPPS je polnopravni partner svetovne organizacije za varstvo narave BirdLife International.

DOPPS izvaja pomembno nalogo spremljanja stanja ptic

vodomecNa DOPPS upravljajo z največjo bazo ornitoloških podatkov v Sloveniji, saj z izvajanjem standardiziranih popisov in monitoringov spremljajo stanje populacij ptic pri nas. Tako bdijo nad splošnim stanjem narave v Sloveniji in nad posledicami človekovih posegov v okolju. Društvo izvaja neposredno varstvo z upravljanjem naravnih rezervatov, ki so v lasti društva ali v upravljanju s koncesijsko pogodbo in z izvajanjem konkretnih naravovarstvenih akcij. Nekatere njihove aktivnosti izvajajo neprekinjeno že več kot 20 let. Posebno pozornost namenjajo tudi ohranjanju karizmatičnih vrst, ki so pogosto tudi krovne vrste v določenem ekosistemu.

LiveDrava sodi med najpomembnejše naravovarstvene projekte

reka DravaDruštvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je tudi avtor in izvajalec projekta z naslovom »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom »LIVEDRAVA«,  ki je zaživel s 01.09.2012 in bo trajal vse do 31.12.2017. Izvajajo ga na območju reke Drave, med Mariborom in Središčem ob Dravi. Glavne aktivnosti, ki jih izvajajo v okviru projekta so predvsem naravovarstvene, zato na območju reke Drave izvajajo ukrepe za izboljšanje habitatov gnezdečih in selečih se vodnih ptic (gnezdilni otok, rečni rokavi, gnezdilne peščene stene). V projektu LiveDrava namenjajo posebne napore za obnovo območja nekdanjih ormoških lagun, kjer želijo obnovili in ponovno vzpostavili selitvene poti za ptice.

Namen partnerstva med DOPPS in spletnim portalom Discover Ptuj

V podjetju promoTOUR Agencija za promocijo turizma, Črtomir Rosić s.p. kot lastnik in upravljavec spletnega portala www.DiscoverPtuj.eu sprejemamo in vidimo društvo DOPPS kot pomembnega dejavnika s širšim družbenim pomenom. V podjetju smo namreč prepričani, da bi tudi Ptuj in njegova širša okolica brez njihovega truda in ustvarjalnosti ostal brez pomembnega naravovarstvenega člena. Naše partnerstvo in sodelovanje ima namen dodatnega osveščanja ohranitve narave in naravne dediščine, v sled temu pa je na portalu www.DiscoverPtuj.eu kot dodatna promocija pomembnega naravovarstvenega projekta na ptujskem območju formirana posebna rubrika ˝LiveDrava˝. Objave v rubriki LiveDrava bodo v sodelovanju z DOPPS zajemala dogajanja ter aktivnosti na Ptujskem jezeru, Krajinskem parku Šturmovci, ormoški laguni in Ormoškem jezeru. Bogastvo narave ob reki Dravi je neponovljiv dar za vse generacije, ki ga velja spoštovati in ohranjati.

Kontaktni podatki
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana
T: 01/ 426 58 75
F: 01/ 425 11 81
M: 041 712 796
E: dopps@dopps.si
W: http://ptice.si/
W: http://livedrava.ptice.si/
W: http://www.facebook.com/pticeDOPPS

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@discoverptuj.eu.