Cerkev Vseh svetnikov, Svetinje

Cerkev Vseh svetnikov, Svetinje
Deli na:

Ko popotnika ponese pot iz starega Ptuja po stari rimski poti proti vzhodu, ki je vodila skozi Ormož do madžarskega mesta Szombathely (Savaria) in naprej proti slovaški Bratislavi oz. do rimskega vojaškega tabora Carnuntum, ga z njegove leve ves čas kot v pravljici spremljajo obronki nežno valovitih gričev Slovenskih goric. Gre za slikovito krajino kjer je popotnik priča čudovitemu gričevnatemu svetu prelepih hribčkov poraščenih z gozdovi in prostranimi vinogradi v katerih raste trta žlahtnih vinskih sort. Mnogi hribčki, ki se nežno dvigajo s tal, popotniku postrežejo z mnogimi zanimivostmi in lepoto vseh vrst. Med prav posebne kraje zagotovo sodijo Svetinje, ki se razlegajo nad vinogradi na temenu griča čisto blizu čudovitih goric Jeruzalema. Svetinje so tipično in redko še lepo ohranjeno gručasto naselje s cerkvijo, ki z okoliškimi vrhovi popotniku ponujajo neizmerne priložnosti za spoznavanje kulturnih in naravnih znamenitosti ter posebej izjemne vinske tradicije in kulinarike.

Omenjena cerkev ima dolgo zgodovino, saj so na njenem mestu že leta 1603 postavili baročno kapelo na čast sv. Trojice in vsem svetnikom. Legenda govori, da so se pred to kapelo včasih radi ustavljali tako popotniki kakor tudi domačini, pomolili in nadaljevali svojo pot ali delo. Ob molitvi so vzklikali ˝Vsi svetniki, prosite za nas!˝ po čemer naj bi cerkev in kraj okoli nje dobila ime Svetinje. Božji blagoslov se požanje v njihovih vinorodnih krajih vsako leto v jeseni, pred časom vseh svetnikov, ko vinogradi obrodijo in jim darujejo sadove ter povrnejo trud in znoj vinogradnikov. Skozi desetletja se je porodila želja za izgradnjo cerkve, zato so domačini zavihali rokave, premožni posestniki pa darovali dobrine. Iz majhne kapele je s trdnim delom domačinov je leta 1730 nastala cerkev, ki so jo leta 1742 posvetili vsem svetnikom. Župnijska cerkev Vseh svetnikov je enotne gradnje, z delno ohranjeno originalno baročno opremo in s poslikavo priljubljenega furlanskega slikarja Jakoba Brolla.

Baročno preprosto podeželsko cerkev sestavljajo zvonik pred Z fasado, pravokotna ladja in nižji ter ožji tristrano zaključen prezbiterij. Na južni steni ladje je portal z letnico 1730. Ladja je banjasto obokana, obok in stene pa členijo oproge in dvojni pilastri (piláster -tra m (á): arhitekturni element v klasični arhitekturi, ki ima le okrasno funkcijo. Deluje kot stenski slop ali navidezni steber in artikulira tudi obseg zidu. Izjemoma lahko sodeluje kot steber ali opornik, ki podpira strukturo sten in streh). Od leta 1730 do leta 1788 je bila cerkev podružnica stare župnije Sv. Miklavža in je bila pod patronatom Križniškega reda. Leta 1788 je postala župnijska cerkev Vseh svetnikov, zaradi česar sta župnija in kraj okoli cerkve tudi dobila ime Svetinje.

Notranjost cerkve je nekaj posebnega in popotnik ima kaj videti. Oltarji so iz druge polovice 19. stoletja, nekateri kipi pa iz 18. stoletja. Cerkev ima poleg glavnega oltarja z veliko sliko vseh svetnikov na kateri naj bi bili zajeti vsi stanovi svetnikov še stranska oltarja na obeh straneh cerkve. Nadvse zanimive so freske, ki predstavljajo motive iz svetega pisma, predvsem iz stare zaveze in tudi nekaj iz nove. Orgle je izdelal priznani nemški izdelovalec orgel, klavirjev in harmonijev Josef Brandl (1865 – 1938), ki je od leta 1893 živel v Mariboru. je pretežno izdeloval orgle romantične dispozicije in pnevmatske trakture, znaten napredek pa mi je uspel posebno pri izdelavi prefinjenih sapnic na stožce.

V letih od 2012 do 2018 so v cerkvi potekala velika obnovitvena dela. S pomočjo župljanov in lokalne skupnosti ter Občino Ormož so obnovili zvonik z zvonci in prepleskali pročelje cerkve. Obnovitvena dela so potekala tudi na ladji in zakristiji, med drugim pa so obnovili še elektrifikacijo ter mehanizem za bitje ure. Med obnovitvenimi deli so bile temeljito obnovljene tudi orgle, ki jih je izvedla orglarska delavnica Škrabl. Leta 2017 je Občina Ormož sprejela odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ormož, na katerega je uvrstila tudi cerkev Vseh svetnikov na Svetinjah.

Ob cerkvi je v enkratnem ambientu 300 let stare obokane kleti urejena reprezentančna vinoteka, ki na enem mestu ponuja vina izbranih vinarjev z območja Jeruzalema. Bogat izbor vin in ostalih lokalnih posebnosti je mogoče okusiti na vodenih degustacijah za večje in manjše skupine obiskovalcev. Kraj ima namreč dolgo tradicijo vinarstva, saj so tod v obdobju med obema vojnama prevladovala tipična vinogradniška, po slemenih razložena naselja. Glavni gospodarski panogi sta bili vinogradništvo in sadjarstvo, letno pa so prebivalci pridelali okoli 5.000 hl zelo dobrih, sortiranih belih vin, ki so jih večinoma prodajali vinskim trgovcem v Ormož in Ljutomer. Vina so bila znana pod imenom »jeruzalemčan«. Ob neposredni bližini cerkve je tudi poslopje osnovne šole iz leta 1883, ki je delovala vse do leta 1990, ko so zgradili novo šolo v Ivanjkovcih.

Župnija Svetinje
Svetinje 8, 2259 Ivanjkovci
Tel: +386 2 719 40 66

Cerkev Vseh svetnikov, Svetinje

nalaganje map - prosimo počakajte ...

Cerkev Vseh svetnikov, Svetinje 46.462339, 16.169996 Cerkev Vseh svetinikov, Svetinje Ko popotnika ponese pot iz starega Ptuja po stari rimski poti proti vzhodu, ki je vodila skozi Ormož do madžarskega mesta Szombathely (Savaria) in naprej proti slovaški Bratislavi oz. do rimskega vojaškega tabora Carnuntum, ga z njegove leve ves čas kot v pravljici spremljajo obronki nežno valovitih gričev Slovenskih goric. Gre za slikovito krajino kjer je popotnik priča čudovitemu gričevnatemu svetu prelepih hribčkov poraščenih z gozdovi in prostranimi vinogradi v katerih raste trta žlahtnih vinskih sort. Med prav posebne kraje zagotovo sodijo Svetinje, ki se razlegajo nad vinogradi na temenu griča čisto blizu čudovitih goric Jeruzalema. Podrobnosti ...

Viri:

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@discoverptuj.eu.