Grad Turnišče pri Ptuju (fotogalerija)

Grad Turnišče pri Ptuju (fotogalerija)
Deli na:

Grad Turnišče pri Ptuju (fotogalerija) – Grad Turnišče je ime gradu in gospoščine, ki leži v naselju Pobrežje pri Ptuju ob cesti Ptuj – Videm. Kraj Pobrežje se pisno omenja leta 890 v ponarejeni Arnulfovi darovnici. Graščina je naslednica srednjeveškega dvorca Pogrenje. Prvič je omenjena 1441 kot ˝Tuernes˝, ime pa nakazuje, da gre po vsej verjetnosti za stolpast dvor. Po smrti Friderika Ptujskega je ptujske posesti na desni strani Drave po njem podedovala sestra Ana grofica Schaunberg. V 16. stoletju so imeli dvorec v lasti ormoški Szekelyji in za njimi njihovi dediči, ki so ga leta 1592 kot pristavo ˝Turnischa˝ prodali Davidu von Idungspeugu. V letu 1626 je posest prešla v roke plemiške rodbine Herbersteinov, leta 1650 pa je gospoščino kupil Janez Vajkart Vetter von der Lilie, ki jo je podaril svoji hčerki Katarini Suzani grofici Breuner. Danes je Grad Turnišče pri Ptuju v lasti Mestne občine Ptuj, z delom kompleksa turniškega parka pa upravlja Biotehniška šola Ptuj. Z raznimi dogodki in prireditvami se za oživitev gradu posebej Samo M. Strelec, ki se zavzema za ureditev gradu v Muzej uspehov Slovenije – MUS.

Viri:

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@discoverptuj.eu.