Dvorec Ristovec – Rüstenau (fotogalerija)

Dvorec Ristovec – Rüstenau (fotogalerija)
Deli na:

Dvorec Ristovec (Rüstenau), ki se nahaja v naselju Brstje pri Ptuju, je dokaj redek primerek t.i. vodnega dvorca. Zgrajen je bil v 15. stoletju in ima pisano zgodovino lastništva. Pred drugo svetovno vojno je bil lastnik gradu in posesti ptujski trgovec Franc Hojnik, nato je bila posest nacionalizirana. V njem so po drugi svetovni vojni uredili štiri stanovanja. Zadnja popravila na dvorcu so bila izvedena na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja. Po Zakonu o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL), ki ureja lastninjenje nepremičnih kulturnih spomenikov, in Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89), je Grad Ristovec leta 1989 postal kulturni spomenik v lasti Mestne občine Ptuj. Z namenom, da se ohranjajo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj, je bil dvorec Ristovec leta 2008 po sprejemu Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Ptuj razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Ptuj.

Viri

  • Foto stavbe: Črtomir Rosić
  • Foto dokumentov: Peter Šemnički, univ.dipl.zgod.

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@discoverptuj.eu.