Prireditve, dogodki in novice

 1. Za objavo prireditve/dogodka ali novice na DiscoverPtuj.eu se mora naročnik strinjati s temi pravili in pogoji oglaševanja, ki se lahko občasno posodobijo in spremenijo.
 2. Za objavo prireditve/dogodka ali novice mora naročnik izpolniti poseben obrazec na DiscoverPtuj.eu ali podrobnosti poslati na e-mail info@discoverptuj.eu.
 3. Z oddajo izpolnjenega obrazca se naročnik hkrati vpiše v register prirediteljev (organizatorjev) in na listo za brezplačne eNovice.
 4. Naročnik se zavezuje, da bo v objavo na DiscoverPtuj.eu posredoval zgolj tista besedila, fotografije in drugo vsebino, za katere ima ustrezne avtorske pravice ali dovoljenja.
 5. Naročnik v zvezi s tem DiscoverPtuj.eu ter upravljavca strani promoTour, Črtomir Rosić s.p. odvezuje vsakršne odgovornosti za morebitne kršitve avtorskih pravic ter v celoti prevzema odgovornost za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala.
 6. Naročnik se strinja, da lahko DiscoverPtuj.eu za potrebe navedbe vira uporabi ˝naziv uporabnika˝.
 7. Naročnik se obvezuje, da v objavo za napovednik DiscoverPtuj.eu ne bo posredoval vsebin v imenu koga drugega brez njegovega soglasja.
 8. DiscoverPtuj.eu si pridržuje pravico, da posredovano vsebino naročnika ne objavi, če presodi, da bi njegove objave lahko škodovale ugledu DiscoverPtuj.eu ali vsebinsko in tematsko ne sodi na DiscoverPtuj.eu.

Komercialni oglasi in paketi oglaševanja

 1. Za objavo komercialnega oglasa in promocije s paketi oglaševanja v Discover Ptuj.eu se mora naročnik strinjati s temi pravili in pogoji oglaševanja, ki se lahko občasno posodobijo in spremenijo.
 2. Glede vsebine komercialnih oglasov in promocije s paketi oglaševanja veljajo enaka pravila in pogoji kot so navedeni za ˝Prireditve, dogodki in novice˝.
 3. Komercialni oglasi in paketi oglaševanja se zaračunavajo po ceniku, objavljenem na tej povezavi.
 4. Rok za oddajo komercialnega oglasa je najmanj 5 delovnih dni pred objavo.
 5. Naročila komercialnih oglasov in paketov oglaševanja sprejemamo preko spletnega obrazca ali e-maila info@discoverptuj.eu.
 6. Z oddajo izpolnjenega obrazca ali poslanega e-maila se naročnik hkrati vpiše na listo za brezplačne eNovice.
 7. Vsi komercialni oglasi na DiscoverPtuj.eu se objavijo za obdobje največ 14 dni, razen če se naročnik in upravljavec DiscoverPtuj.eu, podjetje promoTour, Črtomir Rosić s.p. ne dogovorita drugače.
 8. Vsi komercialni paketi oglaševanja na DiscoverPtuj.eu vsebujejo oglaševanje za obdobje 1 leta.
 9. Oglaševanje preko prikaznega okna (pop-up) se naročuje na določeno obdobje po dogovoru z naročnikom in ni vezano na število klikov.
 10. Po poteku obdobja oglaševanja, naročnik lahko komercialni oglas ali paket oglaševanja podaljša za novo obdobje.
 11. Pri ponovnem podaljšanju komercialnih paketov oglaševanja Basic, Standard in Premium je naročnik upravičen do določenega popusta.
 12. Če je potrebno se pred objavo oglasne akcije naročnik in DiscoverPtuj.eu oziroma upravljavec strani, podjetje promoTour, Črtomir Rosić s.p. dogovorita o podrobnostih.
 13. Vsak poznejši preklic oglasne akcije upravljavec strani zaračuna odškodnino v višini 30 % od predvidene cene naročene oglasne akcije.
 14. Rok plačila naročene oglasne akcije je 8 dni po izdaji računa, ki se izda po objavi na spletnem portalu DiscoverPtuj.eu.

Splošni pogoji

 1. Kopiranje in uporaba kateregakoli dela strani DiscoverPtuj.eu vključno z vsemi podatki in vsebinami, ki jih posredujejo naročniki, niso dovoljeni brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca strani, podjetja promoTour, Črtomir Rosić s.p.
 2. Upravljavec strani DiscoverPtuj.eu ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo (vključno z morebitnim izgubljenim ali pričakovanim dobičkom, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov), ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa vsebine ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe spletnih strani DiscoverPtuj.eu.
 3. Vsebina in funkcionalnost spletnih strani DiscoverPtuj.eu sta ponujeni ˝takšni, kot sta˝, brez kakršnihkoli drugih jamstev.
 4. Upravljavec strani DiscoverPtuj.eu si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega portala in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik vsebine oziroma to, kako jo drugi uporabniki najdejo.
 5. Upravljavec strani DiscoverPtuj.eu si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ta ˝Pravila in pogoje uporabe˝, brez vnaprejšnje najave.
 6. Vsaka uporaba sistema DiscoverPtuj.eu po spremembi teh Pravil pomeni soglasje s spremembami.

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@discoverptuj.eu.