fbpx

Podelitev plaket in priznanj Zveze kulturnih društev Ptuj za leto 2018

Deli na:

Zveza kulturnih društev Ptuj v skladu s sklepom Izvršnega odbora z dne, 22. oktobra 2018, objavlja razpis o PODELITVI PLAKET IN PRIZNANJ ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV PTUJ ZA LETO 2018.

Zveza kulturnih društev Ptuj podeljuje ob kulturnem prazniku plakete in priznanja za izredne umetniške, mentorske, strokovne in organizacijske dosežke na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Plakete in priznanja so PLAKETA FRANCA LAČNA, PLAKETA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV PTUJ, JUBILEJNO PRIZNANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV PTUJ, PRIZNANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV PTUJ.

Predlagatelji

Predloge lahko posredujejo pravne ali fizične osebe.

Vsebina predloga

Predlog mora vsebovati:

 • naziv in naslov predlagatelja,
 • podatke o predlagani osebi, skupini ali društvu, ki deluje na območju Zveze kulturnih društev Ptuj,
 • področje delovanja,
 • utemeljitev za podelitev priznanja ali plakete (utemeljitvi so lahko priložena tudi mnenja drugih asociacij, ki predlog podpirajo),
 • navedbo za katero vrsto plakete ali priznanja velja predlog.
Merila za podelitev plaket Plaketa Franca Lačna

Zveza kulturnih društev podeljuje zborovodjem-kinjam za življenjsko delo in izredne uspehe na področju vokalne glasbe plaketo Franca Lačna. Plaketa Franca Lačna je priznanje, ki se podeljuje za življenjsko delo in se posamezniku podeli le enkrat.

Plaketa Zveze kulturnih društev Ptuj
 • Plaketo Zveze kulturnih društev Ptuj lahko prejmejo posamezniki, skupine ali društva:
 • za izjemne ustvarjalne dosežke v ljubiteljski kulturi,
 • za uveljavljanje novih vsebin dela,
 • za mentorsko in raziskovalno delo,
 • za izjemne organizacijske dosežke,
 • za publicistično delo.

Vsako leto se podelijo največ tri plakete. Plaketa Zveze kulturnih društev Ptuj je priznanje, ki se posamezniku, skupini ali društvu podeljujejo za več letne izjemne dosežke in se lahko podeli večkrat, vendar za različne uspešne rezultate dela v ljubiteljski kulturi.

Jubilejno priznanje Zveze kulturnih društev Ptuj

Jubilejno priznanje se podeljuje za več kot 30 let uspešnega delovanja v ljubiteljski kulturi posameznikom, skupinam in društvom za izjemne dosežke na organizacijskem, strokovnem, izobraževalnem, raziskovalnem, publicističnem in na področju ohranjanja kulturne dediščine. Jubilejno priznanje se posameznikom lahko podeli le enkrat za življenjsko delo. Skupinam in društvom se lahko podeli za vsako uspešno okroglo obletnico delovanja (po 30 letih).

Merila za podelitev priznanj

Priznanje Zveze kulturnih društev Ptuj lahko prejmejo posamezniki, društva in kulturne skupine:

 • za pomembne enkratne ali ustvarjalne dosežke v zadnjih letih,
 • za pomembne dosežke na tekmovanjih doma in v tujini,
 • za mentorsko, organizacijsko in publicistično delo.

Vsako leto se podeli največ 10 priznanj.

Odločanje o priznanjih in podelitev

O podelitvi priznanj in plaket odloča Izvršni odbor Zveze kulturnih društev Ptuj. Priznanja in plakete se podeljujejo ob kulturnem prazniku na osrednji proslavi Mestne občine Ptuj. Jubilejna priznanja se podeljuje praviloma na dogodkih s katerimi društvo ali skupina obeležuje okroglo obletnico dela.

Predloge sprejema Zveza kulturnih društev Ptuj do 20. decembra 2018, na naslov Zveza kulturnih društev Ptuj, Jadranska 13, 2250 Ptuj ali na elektronski naslov: zkdptuj@siol.net. Predlagatelji in prejemniki priznanj in plaket bodo o izbiri pisno obveščeni do 15. januarja 2019. Izvršni odbor bo obravnaval le popolne in pravočasno prispele predloge.

Nataša Petrovič, l. r., Predsednica Zveze kulturnih društev Ptuj

Copyrighted Image !