Naj študentka in študent Mestne občine Ptuj za študijsko leto 2019/2020

Naj študentka in študent Mestne občine Ptuj za študijsko leto 2019/2020
Deli na:

skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in nagrad osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, učencem glasbenih šol, dijakom in študentom Mestne občine Ptuj je Komisija za podeljevanje priznanj in nagrad najboljšim študentom Mestne občine Ptuj na podlagi prejetih prijav in kriterijev pravilnika izbrala naj študente za študijsko leto 2019/2020 v MO Ptuj.

Naj­boljša študentka 1. stopnje študija je Živa Šuta, ki je diplomira­la na Pravni fakulteti v Mariboru, najboljši študent 2. stopnje študija pa Luka Medic, ki je magistriral na Fakulteti za mate­matiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Tradicionalnega sprejema zaradi situacije nismo izvedli. Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je naj študentoma čestitala za dosežene uspehe, jima zaželela vse dobro na njuni nadaljnji poti in se jima zahvalila s knjižno nagrado ter kristalno medaljo z grbom Mestne občine Ptuj.

Naj študent 2020 – 1. stopnja

Živa Šuta, stanujoča na Ptuju, je 7. julija 2020 diplomirala na Pravni fakulteti v Mariboru, po univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje PRAVO. Na študijski poti jo spremlja rek Jeanna Moneta, ki se glasi: »Nisem optimist, sem odločen.«. Ob študiju jo zelo veseli raziskovanje aktualnih problemov v Evropi in po svetu. Svoja razmišljanja je že v prvem letniku strnila v članku Trajni sodniški mandat, ki je bil objavljen v študentskem glasilu Iusto iure, pri katerem je bila v drugem letniku tudi pomočnica urednika. V tem glasilu je objavila še dva članka, in sicer o jezikovni raznolikosti v EU, ki je bil v slovenščini, ter o vplivu Covid-19 na temeljne človekove pravice, ki je bil v angleščini. Sodelovala je tudi pri projektu Po kreativni poti do znanja, kjer so raziskovali položaj žvižgačev v EU in zakonodajne predloge EU za njihovo zaščito. Ta raziskava je bila objavljena v znanstveni reviji Media, Culture & Society. V drugem letniku je bila imenovana za tutorko pri predmetih rimsko pravo in pravna zgodovina, v tretjem letniku pa za predmeta rimsko pravo ter družinsko in dedno pravo, kar je še danes, ko je študentka magistrskega študija na Pravni fakulteti univerze v Mariboru. V letu 2020 je sodelovala na tekmovanju Študentska pravda na Pravni fakulteti v Mariboru na temo opustitve obveznega cepljenja ter v sklopu projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist raziskala temeljne pravice in izzive digitalizacije v teoriji in praksi. Sodelovala je tudi v raziskavi o pravnih vidikih varstvoslovja in nadzora nad policijo, ki je potekal v sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede. Živa Šuta je bila vsa tri leta uvrščena med 5% najboljših študentov v generaciji. Za najboljši študijski uspeh v generaciji je leta 2018 prejela priznanje dekanice Pravne fakultete. Od junija 2020 je tudi pravna svetovalka v humanitarnem društvu Pravo za vse, ki ima poleg spletnega portala tudi pisarne v Mariboru, Črenšovcih, Ravnah na Koroškem in na Ptuju.

Naj študent 2020 – 2. stopnja

Luka Medic, stanujoč na Ptuju, je 10. septembra 2020 magistriral na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, smer Fizika kondenzirane snovi, z magistrskim delom Topološka kvantizacija prevodnosti v Josephsonovem stiku z Rashbovo interakcijo. Tekom študija si je pridobival prve raziskovalne izkušnje na različnih področjih. Sodeloval je pri projektnem delu v raziskovalni skupini Medicinska fizika, področje raziskave so bile integracijske sfere. Bil je tutor pri predmetu matematika 3. Sodeloval je pri raziskavah na Inštitutu Jožef Stefan, in sicer na naslednjih področjih raziskav: Monte Carlo simulacije, kvantni transport in reaktorska fizika. Od oktobra 2020 je mladi raziskovalec, asistent na Institutu Jožef Stefan – področje raziskave: Josephsonov stik. Tekom študija se je vključil tudi v znanstveni forum matične fakultete in svoje prve raziskovalne probleme objavil v štirih člankih revije Matrika – izbrane teme sodobne fizike in tematike. Kot soavtor je bil uspešen tudi v mednarodnih znanstvenih objavah, saj je objavil izvirni znanstveni članek na temo »Simulacije epidemije COVID 19 na družbenem omrežju Slovenije«. Leta 2019 je pomagal pri izvedbi tekmovanja iz fizike pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, kjer je bil tudi član državne komisije na tekmovanju za srednješolce v znanju fizike za Stefanova priznanja. Mednarodne izkušnje je pridobival tudi s študijskimi potmi oz. izmenjavami v Italijo, Švico in Grčijo ter večkrat sodeloval na mednarodnih igrah šolarjev. Luka Medic je štiri leta zapored prejemnik dekanovega priznanja za dosežen odličen študijski uspeh. Od marca 2020 pa je tudi aktivno soudeležen v projekt Covid-19 Sledilnik, v okviru katerega je vključen pri modeliranju, virih in validaciji podatkov. V prostem času je aktiven v številnih športih: atletika, kolesarstvo, jadralno letalstvo in je atletski sodnik I. ranga. Kot zanimivost, govori tudi kitajski jezik.

Vir: Stanka Krajnc Letonja, odnosi z javnostmi MO Ptuj

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@discoverptuj.eu.