fbpx

Grad Turnišče pri Ptuju

Grad Turnišče pri Ptuju
Deli na:

Grad Turnišče pri Ptuju – Turnišče je ime gradu in gospoščine, ki leži v naselju Pobrežje pri Ptuju ob cesti Ptuj – Videm. Kraj Pobrežje se pisno omenja leta 890 v ponarejeni Arnulfovi darovnici. Graščina je naslednica srednjeveškega dvorca Pogrenje. Prvič je omenjena 1441 kot ˝Tuernes˝, ime pa nakazuje, da gre po vsej verjetnosti za stolpast dvor. Po smrti Friderika Ptujskega je ptujske posesti na desni strani Drave po njem podedovala sestra Ana grofica Schaunberg. V 16. stoletju so imeli dvorec v lasti ormoški Szekelyji in za njimi njihovi dediči, ki so ga leta 1592 kot pristavo ˝Turnischa˝ prodali Davidu von Idungspeugu. V letu 1626 je posest prešla v roke plemiške rodbine Herbersteinov, leta 1650 pa je gospoščino kupil Janez Vajkart Vetter von der Lilie, ki jo je podaril svoji hčerki Katarini Suzani grofici Breuner. Leta 1676 je od nje grad kupila grofica Suzana Eleonora Thurn, ki je skupaj s sinom Johanom Maksimilijanom Thurn Valsassina dala zgraditi grad Turnišče.

grad turnišče

Pogled na turniški grad z njegovega parka

Z nakupom zemljišč je dala zasnovo gospoščini, ki se je po velikosti ujemala s prvotno – Pogrenje. V letih 1687–1694 je bil grad last grofa, feldmaršala Hansa Maksimilijana von Thurn, ki je gospoščino s številnimi nakupi znatno povečal. Thurni so se močno zadolžili in leta 1729 je dežela gospoščino zaplenila in jo prodala baronu Anselmu pl. Fleischmannu. V naslednjih desetletjih najdemo številne lastnike, ki so imeli posest le kratek čas:

 • 1732 grof Albert Heister,
 • 1735 baron Rudolf August von Cramm,
 • 1749 grof Anton Gaisruck je bil Crammov zet,
 • 1768 cistercijanski samostan Neuberg (okraj Mürzuschlag),
 • 1786 je Jožef II. samostan ukinil, njegova posest je prešla v državni verski fond,
 • 1826 Anton Schönfeld je kupil gospoščino od verskega fonda,
 • 1851 Viljem baron von Walterskirchen,
 • 1863 je lastnica belgijska kreditna banka ˝Banque de credit foncier et industrie de Belgic˝,
 • 1872 Lazar baron von Hellenbach je gospoščino odkupil od banke za 190.000 goldinarjev,
 • 1876 kupil Viktor vitez von Ofenheim zu Pont Guxin in prodal isto leto,
 • 1876 baron Mayer Jožef,
 • 1878 Leon baron von Lenwal – Löwenstein iz Varšave,
 • 1884–1945 baron Ralf Waren Lippit

Grad Turnišče oz. grajsko stavbo je leta 1827 dal delno zgraditi grof Adolf von Schönfeld. Tloris v obliki črke H pa je dobil v letih med 1876–1878. Nekoč je grad imel poleg lepo opremljenih sob tudi manjšo grajsko kapelo posvečeno sv. Trem kraljem. Še danes je zelo lep park z izbranim drevjem, v parku pa je bilo nekaj nagrobnikov psov rodbine Lippit. Cesar Franc Jožef I. je ob svojem obisku velikih vojaških manevrov 4. do 5 septembra leta 1873 z vojaškim štabom bival v gradu. Od leta 1884 do leta 1945 je bil lastnik posesti baron Ralf Waren Lippit, ki je imel na gradu veliko kobilarno. Lippiti so bili znana konjerejska družina, s svojimi kasači so se udeleževali številnih dirk. Znotraj gradu je baron Lippit za hčerko in njenega moža, barona Hunkerja, dal zgraditi manjšo vilo. Grad je bil po drugi svetovni vojni družini Lippit – Hunker zaplenjen. V gradu je bil po vojni zbirni center za repatriirane otroke, nato je v njem kmetijsko-gospodinjska in poljedeljsko, živinorejska šola z internatom vse do leta 1979, ko se je šola preselila v Srednješolski center na Ptuj. Del grajske posesti pa je po letu 1945 prevzela Kobilarna Turnišče (ustanovljena 1952), ki je vzgajala predvsem konje kasače. Kobilarna je bila 1959 priključena h Kmetijskemu gospodarstvu Dravsko polje Kidričevo, v sedemdesetih letih pa nato ukinjena.

grad turnišče

Sosednja stavba turniškega gradu

Po 30 letih samevanja oz. po požaru leta 1987, ko so opravljena najnujnejša restavratorska dela, stavba pa je postala zaščitena je leta 2008 država obnovila ostrešje in streho, za celovito obnovo pa bi potrebovali približno pet milijonov evrov. Leta 2010 je država Grad Turnišče pri Ptuju namenila prodati a je kasneje svojo namero spremenila. Pri tem je odločila, da ga ne bo ga več upravljalo ministrstvo za kulturo, ampak ministrstvo za šolstvo in šport, ki ga bo predalo Šolskemu centru Ptuj za potrebe Biotehniške šole Ptuj. Pismo o takšnem postopku so sredi januarja 2012 podpisali ministra za kulturo in šolstvo Boštjan Žekš ter Igor Lukšič in župan Ptuja Štefan Čelan. Uvrstitev gradu Turnišče na seznam državnih nepremičnin za prodajo je na Ptuju dvignila veliko prahu. Pri tem je eden najaktivnejših aktivistov za oživitev gradu režiser Samo M. Strelec ministrstvu ponudil 2012 soinvestitorjev, ki bi grad odkupili za ponujeno ceno 1,2 milijona evrov in ga začeli spreminjati v kulturni center, glavna novost pa bi bila prestavitev življenja Rimljanov Colonia Poetovia. Strelec je izračunal, da bi, če bi se zbralo 2012 ljudi in bi vsak prispeval 600 evrov, lahko grad brez težav kupili. Združili bi se v tako imenovano Društvo za oživljanje gradu Turnišče in skupaj prispevali k vsebinam v poslopju. Ministrstvo ga je zaradi svoje namere predaje šolskemu ministrstvu za ptujsko biotehnično šolo, ki se je takrat že dogovarjala o možnostih za ureditev izobraževalnega, gospodarskega in kulturnega centra zavrnilo. Danes je Grad Turnišče pri Ptuju v lasti Mestne občine Ptuj, z delom kompleksa turniškega parka pa upravlja Biotehniška šola Ptuj. Samo M. Strelec se z raznimi dogodki in prireditvami še naprej trudi za oživitev gradu, predvsem pa se zavzema za ureditev gradu v Muzej uspehov Slovenije – MUS.

grad turnišče

Sam Turniški grad stoji na robu prve dravske terase, ki je nastale nad aluvialno obdravsko dolino. Izpod te terase izvira v številnih drobnih izvirih turniška Studenčnica. Ti izviri so svojevrstna hidrografska posebnost Dravskega polja, saj tukaj prihaja na dan talnica. Tako je ob sprehodu skozi gozd možno opaziti kako so izvirki talnice v dnu potoka ali pod robom terase narivali pesek in odrinili mulj. Izviri so na tem področju tako številni, da je že takoj na začetku širina Studenčnice preko 2 metra. Del potoka so nekoč zajezili za mlin in ribnik, ki pa je danes večinoma zamuljen in zarasel. Grajski park je bil zavarovan že leta 1951 z Odločbo o zavarovanju drevesnega parka v Turnišču pri Ptuju ministra za prosveto in kulturo Sveta vlade LR Slovenije. Park je prvotno bil baročno zasnovan in po obsegu je bil manjši, kar se lahko vidi na jožefinskem vojaškem zemljevidu 1763-1787. V začetku 19. stoletja oz. leta 1827 je bil v sklopu pozidav dvorca tudi povečan in spremenjen grajski park, ki je dobil poteze angleškega parka. V njem so dobile prednost domače drevesne vrste kot so bukev, gaber, jesen in lipa. Danes je park okrog dvorca lepo urejen, na novo pa so označene poti skozi grajski park in Turnški ribnik ter potok Studenčnica.

grad turnišče

Turniški ribnik v neposredni bližini gradu

KML-LogoFullscreen-Logo
Grad Turnišče

nalaganje map - prosimo počakajte ...

Grad Turnišče 46.398521, 15.865151 Grad Turnišče pri Ptuju Turnišče je ime dvorca in gospoščine, ki leži v naselju Pobrežje pri Ptuju ob cesti Ptuj – Videm. Kraj Pobrežje se pisno omenja leta 890 v ponarejeni Arnulfovi darovnici. Graščina je naslednica srednjeveškega dvorca Pogrenje. Prvič je omenjena 1441 kot ˝Tuernes˝, ime pa nakazuje, da gre po vsej verjetnosti za stolpast dvor. Po smrti Friderika Ptujskega je ptujske posesti na desni strani Drave po njem podedovala sestra Ana grofica Schaunberg. V 16. stoletju so imeli dvorec v lasti ormoški Szekelyji in za njimi njihovi dediči, ki so ga leta 1592 kot pristavo ˝Turnischa˝ prodali Davidu von Idungspeugu. V letu 1626 je posest prešla v roke plemiške rodbine Herbersteinov, leta 1650 pa je gospoščino kupil Janez Vajkart Vetter von der Lilie, ki jo je podaril svoji hčerki Katarini Suzani grofici Breuner. Podrobnosti...

Viri:

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@discoverptuj.eu.